REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE, HALSING OY 20.4.2018

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE, HALSING OY 20.4.2018

Päivitetty 23.1.2024

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) perusteella

Rekisterinpitäjä: Halsing Oy, Y-tunnus 2418054-4

Osoite: Saukonpaadenranta, Helsinki, Suomi

Yhteystiedot ja yhteyshenkilö: www.halsing.fi, lars.sundholm@halsing.fi, +358 44 55 999 66

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Rekisterin käsittelijä(t): Lars Sundholm (13 artikla 1 d).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu potentiaalisen asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi (6 artikla, käsittelyn lainmukaisuus, kohta b ja f).

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu Halsing Oy:n potentiaalisen asiakkaan yrityksen ja yhteyshenkilön nimestä, sekä tarvittavista yhteystiedoista yrityksen tavoittamiseksi, ts. sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, sekä yrityksen toimipaikan osoite. Jos yhteys johtaa asiakassuhteeseen, rekisteriin lisätään tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettavat tiedot kertyvät pääsääntöisesti Halsing Oy:n oman toiminnan kautta kuten asiakkailta itseltään (esim. käyntikortit, yhteydenotot sähköpostitse tai puhelimitse), tai Halsing Oy:n suorittaman potentiaalisten asiakkaiden haun tuloksena (esimerkiksi julkisia rekistereitä, kuten Google, Finder, Fonecta, jne. selaamalla).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Halsing Oy voi tarvittaessa luovuttaa tietojanne tilitoimistollemme mahdolliseen kirjanpitoon ja laskutukseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Halsing Oy ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterisuojauksen periaatteet

Halsing Oy käsittelee aineistoa pääsääntöisesti sähköisesti. Tilapäisesti tarvittava manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta käyttäen palomuurin sisältävää tietoturvaohjelmaa, sekä vahvoin salasanoin. Yrityksen sisällä tietoja käsittelee ainoastaan yhtiön yksi osakas.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää Halsing Oy:ltä pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Ohjeet tästä löydät sivulta www.tietosuoja.fi (13 artikla, 2 b, c, d).

Sinulla on myös oikeus tulla unohdetuksi, eli halutessasi Halsing Oy poistaa tietosi (17 artikla).

Voit käyttää yllä olevia oikeuksia laittamalla viestiä osoitteeseen lars.sundholm@halsing.fi. Suoritamme toimenpiteet välittömästi, tai viimeistään asetuksen vaatimassa 1 kuukauden määräajassa.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja saatetaan säilyttää yleisen edun mukaista arkistointitarkoitusta varten (89 artikla). Tämä mahdollistaa sen, että rekisteröity, joka haluaa tulla unohdetuksi, välttyy vahingossa tapahtuvalta uudelleenkontaktoinnilta, jos rekisteröidyn tiedot tulevat vastaan jossain toisessa yhteydessä.