Tietoa meistä

Halsing Oy on erikoistunut haastaviin tuote- ja palvelukehitysprojekteihin. Laajan, kansainvälisen verkostomme avulla meiltä löytyy ratkaisu kun haluat tuoda ideasi markkinoille.

Hanskaamme niin mekaniikan ja elektroniikan kuin muotoilun sekä prototyypit.

Olemme erikoistuneet lääkinnällisten laitteiden kehitykseen, mutta olemme kehittäneet yhtä sun toista maan ja taivaan väliltä. Portfoliomme kattaa niin konfliktialueiden ensiapuvälineet kuin hissien koneistot. Olemme kehittäneet myös kalastukseen tarkoitettuja vieheitä, sekä laadunhallintajärjestelmiä peruskoulun opetukseen Aasiaan.

Suositukset

Palvelut

As much as we enjoy planning, we want to get things done. That’s why we use agile methods to take your product idea all the way to the international market.

Miten yksi yritys voi olla mukana näin monessa erilaisessa hankkeessa?

Tärkeintä on maailmanlaajuinen kontaktiverkostomme, sekä luontainen kiinnostus uusia hankkeita kohtaan.

Kykenemme tunnistamaan projektin potentiaaliset kehityskohteet ja sitä kautta ideoimaan ratkaisuja boksin ulkopuolelta. Unohtamatta tarkkaa projektinhallintaa.

Viranomaismääräysten hallinta kuuluu myös päivittäiseen työhömme. Medikaalidirektiivi MDR 2017/745, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR), ja esimerkiksi laadunhallintajärjestelmät ISO 13485 ja ISO 9001 ovat meille tuttua huttua. Hoidamme myös sähköisten laitteiden IEC 60601 protokollan. Eli CE-merkinnän saaminen tuotteesi kylkeen onnistuu varmasti.

Olemme vuosien varrella tehneet kasan rahoitushakemuksia, joten ideasi tiivistäminen sanoiksi onnistuu helposti. Halsing Oy on myös listattu Business Finland Innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi.

Voit aina kysyä meiltä konsultaatiota ideasi toteutettavuudesta veloituksetta.

lars.sundholm@halsing.fi  | +358 44 55 999 66

Waiting for perfect is never as smart as making progress

Seth Godin

Ota yhteyttä

Lars Sundholm

Projektipäällikkö

Halsing Oy (2418054-4) | Hietaniemenkatu 4 B 16, 00100 Helsinki, Finland | +358 44 55 999 66 Lars Sundholm lars.sundholm@halsing.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE, HALSING OY 20.4.2018
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) perusteella

Rekisterinpitäjä: Halsing Oy, Y-tunnus 2418054-4
Osoite: Hietaniemenkatu 4 B16, 00100 Helsinki
Yhteystiedot ja yhteyshenkilö: www.halsing.fi, lars.sundholm, +358 44 55 999 66
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
Rekisterin käsittelijä(t): Lars Sundholm (13 artikla 1 d).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilörekisteri on perustettu potentiaalisen asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi (6 artikla, käsittelyn lainmukaisuus, kohta b ja f).

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu Halsing Oy:n potentiaalisen asiakkaan yrityksen ja yhteyshenkilön nimestä, sekä tarvittavista yhteystiedoista yrityksen tavoittamiseksi, ts. sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, sekä yrityksen toimipaikan osoite. Jos yhteys johtaa asiakassuhteeseen, rekisteriin lisätään tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tallennettavat tiedot kertyvät pääsääntöisesti Halsing Oy:n oman toiminnan kautta kuten asiakkailta itseltään (esim. käyntikortit, yhteydenotot sähköpostitse tai puhelimitse), tai Halsing Oy:n suorittaman potentiaalisten asiakkaiden haun tuloksena (esimerkiksi julkisia rekistereitä, kuten Google, Finder, Fonecta, jne. selaamalla).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Halsing Oy voi tarvittaessa luovuttaa tietojanne tilitoimistollemme mahdolliseen kirjanpitoon ja laskutukseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Halsing Oy ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterisuojauksen periaatteet
Halsing Oy käsittelee aineistoa pääsääntöisesti sähköisesti. Tilapäisesti tarvittava manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta käyttäen palomuurin sisältävää tietoturvaohjelmaa, sekä vahvoin salasanoin. Yrityksen sisällä tietoja käsittelee ainoastaan yhtiön yksi osakas.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus pyytää Halsing Oy:ltä pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Ohjeet tästä löydät sivulta www.tietosuoja.fi (13 artikla, 2 b, c, d).
Sinulla on myös oikeus tulla unohdetuksi, eli halutessasi Halsing Oy poistaa tietosi (17 artikla).
Voit käyttää yllä olevia oikeuksia laittamalla viestiä osoitteeseen lars.sundholm. Suoritamme toimenpiteet välittömästi, tai viimeistään asetuksen vaatimassa 1 kuukauden määräajassa.

Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja saatetaan säilyttää yleisen edun mukaista arkistointitarkoitusta varten (89 artikla). Tämä mahdollistaa sen, että rekisteröity, joka haluaa tulla unohdetuksi, välttyy vahingossa tapahtuvalta uudelleenkontaktoinnilta, jos rekisteröidyn tiedot tulevat vastaan jossain toisessa yhteydessä.